Fristående produkter

Aircode CX-100

Aircode CX-100

Ett fristående, rostfritt aggregat som installeras i taket eller på väggen. Friskluftsintag fi nns tillgängligt för ett ännu bättre resultat. Aggregatet skapar ett rent klimat såväl i soprum, stall, omklädningsrum som i krypgrunder. Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

I aggregatet sitter ett joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar.

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

Teknisk data
Placering: vägg eller tak
Spänning: 230V, 50Hz
Antal rör: 1
Storlek på rör: 35
Energiförbrukning: 15 watt
Vikt: 5 kg
Mått: l: 565mm, b: 145mm, h: 145mm
Arbetsområden: soprum, garage, krypgrunder, omklädningsrum, häststall m.m.
Produktblad: Ladda ner PDF (328 Kb)

Aircode CX-200

Aircode CX-200

CX-200 är storebror aggregatet till CX-100 och klarar av lite större utrymmen och lite större kontaminering. Det är fristående, rostfritt aggregat som installeras i taket eller på väggen.Friskluftsintag finns tillgängligt för ett ännu bättre resultat. Aggregatet skapar ett rent klimat såväl i soprum,stall, omklädningsrum som i krypgrunder. Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier, luftburna mikrober,gaser, mögel och svampsporer.

I aggregatet sitter två joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar.

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

Teknisk data
Placering: vägg eller tak
Spänning: 230V, 50Hz
Antal rör: 2
Storlek på rör: 35
Energiförbrukning: 20 watt
Vikt: 5,5 kg
Mått: l: 565mm, b: 165mm, h: 165mm
Arbetsområden: soprum, garage, krypgrunder, omklädningsrum, häststall m.m.
Produktblad: Ladda ner PDF (352 Kb)

Aircode RX-100

Aircode RX-100

En joniseringsenhet som skapar ett rent inomhusklimat. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl i mindre kontor, bussar som på offentliga toaletter.

Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer. Antalet luftburna partiklar reduceras markant.

I aggregatet sitter ett joniseringsrör som har en driftslängd på ca 6 månader.

Enhetens blå lampa skiftar från blått till rött efter 6 månaders användning. När detta händer ska man snarast byta joniseringsröret. Efter 1,5 månad så stängs enheten av. Efter att ett nytt joniseringsrör är monterat, så ska man på undersidan av enheten se till att komma åt och trycka in reset knappen. När detta är gjort kan enheten tas i bruk igen och micro processorn nollställs och börjar mäta joniseringen igen.

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr per år kontrollerar utrustningens
funktionalitet,rengör utrustningen och byter rör vid behov.

Teknisk data
Placering: fritt i lokal med god luftcirkulation
Spänning: Pri: 110-120V / 220-240V, 50 Hz. Sec: 12V
Antal rör: 1 st
Storlek på rör: 6
Energiförbrukning: 10 watt
Vikt: 0,5 kg
Storlek: l: 200mm, b: 60mm, h: 60mm
Arbetsområden: enhet för kontor, klassrum, soprum, offentliga toaletter, restauranger, daghem, hemmet, bussar m.m
Produktblad: Ladda ner PDF (199 Kb)
Giving People SNPF ENS
Hem och skola Nattvandrarna