Installationer för industrin

Aircode ID AC-100

Aircode ID-100

AircodeTM ID AC-100 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid industriella processer som i kommersiella byggnader och publika lokaler. Aggregatet bryter bl a ned odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

I aggregatet sitter ett joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar. Aggregatet är även utrustat med larmutgång. Enheten är tillverkad för att installeras i mindre eller i delar av ventilationssystem.

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

Teknisk data ID AC-100
Placering: I ventilationssystemet
Spänning: 230V, 50Hz
Antal rör: 1 st
Storlek på rör: 18/25/35
Energiförbrukning: 35 watt
Vikt: 2 kg
Mått: h: 215mm, b: 306mm, l: 645mm
Kapacitet: upp till 1500 m³/tim
Arbetsområden: hem, reningsverk, sjukhus, fabriker, kontor, renrum m.m.
Produktblad (AC-100): Ladda ner PDF (377 Kb)

Aircode ID AC-200

Aircode ID-200

AircodeTM ID AC-200 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid industriella processer som i kommersiella byggnader och publika lokaler. Aggregatet bryter bl a ned odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

I aggregatet sitter två joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar. Aggregatet är även utrustat med larmutgång. Enheten är tillverkad för att installeras i mindre eller i delar av ventilationssystem.

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

Teknisk data ID AC-200
Placering: I ventilationssystemet
Spänning: 230V, 50Hz
Antal rör: 2 st
Storlek på rör: 18/25/35
Energiförbrukning: 15 watt
Vikt: 2 kg
Mått: h: 215mm, b: 306mm, l: 650mm (beroende på rörstorlek)
Kapacitet: upp till 2700 m³/tim
Arbetsområden: hem, reningsverk, sjukhus, fabriker, kontor, renrum m.m.
Produktblad (AC-200): Ladda ner PDF (351 Kb)

Aircode ID AC-535/ID AC-550

Aircode ID-500

Aircode ID 500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid industriella processer som i kommersiella byggnader och publika lokaler. Aggregatet bryter bl a ned odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

I aggregatet sitter upp till 5 st joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar. Aggregatet är även utrustat med larmutgång.

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

Teknisk data ID AC-535 ID AC-550
Placering: I ventilationssystemet I ventilationssystemet
Spänning: 110-120V / 220-240V, 50Hz 110-120V / 220-240V, 50Hz
Anta: 1-5 st 1-5 st
Storlek på rör: 35 50
Energiförbrukning: 35 watt 35 watt
Vikt: 7,2 kg 7,2 kg
Mått: h: 215mm, b: 306mm, l: 645mm h: 215mm, b: 306mm, l: 645mm
Kapacitet: upp till 7100 m³/tim upp till 10200 m³/tim
Arbetsområden: reningsverk, sjukhus, fabriker, kontor, renrum m.m. reningsverk, sjukhus, fabriker, kontor, renrum m.m.
Produktblad (535/550): Ladda ner PDF (410 Kb)

Aircode CX-600

Aircode CX-600

Ett joniseringsaggregat som används för sanering av mögel, fukt och rökskadade utrymmen. Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

I aggregatet sitter 5 st joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar.

Ett lätt hanterat aggregat för snabb och grundlig sanering.

Teknisk data
Placering: fritt i lokal
Spänning: 110-120V / 220-240V, 50Hz
Antal rör: 5 st
Storlek på rör: 35
Energiförbrukning: 150 watt i maxläge
Vikt: 11 kg
Mått: l: 450mm, b: 280mm, h: 410mm
Arbetsområden: saneringsaggregat för mögel, fukt och rökskador

Produktblad: Ladda ner PDF (285 Kb)

Aircode APX-System

Aircode APX-System

Våra APX-System är specialtillverkade utifrån kundens behov. Detta system tar hand om frånluften på industrier, reningsverk, restauranger samt större lokaler. APX-System ser till att omgivningen inte störs av förorenad luft. APX-System är en energisnål lösning på de flesta sorters frånluftsproblem med långa service intervaller.

 
Giving People SNPF ENS
Hem och skola Nattvandrarna