För alla branscher och problem

Produkterna inom varumärket Aircode™ finns tillgängliga för alla sorters applikationer, från det minsta sovrum till den största industriella ventilationslösningen.

Vi tillhandahåller fristående saneringsaggregat för t.ex. rök- och mögelsanering. Det finns även särskilda aggregat för soprum och miljörumslösningar. Vi har även aggregat för placering i ventilationssystemet för följande applikationer: reningsverk, industri, kommersiella byggnader, lackeringsverkstäder, dagis, skolor, vårdhem, restauranger, statisk elektricitet behandling, renrum m.m. Frånluftssystem tar hand om odörer, gaser m.m. och skräddarsys helt efter kundens behov.

Vi imiterar naturens eget sätt att rena luften och förutsättningen för en sund miljö är stor jonkoncentration. Produkterna kontrollerar den jonkoncentrationen utan kemikalier eller tillsatser vilket ger ren frisk luft och inga luftburna partiklar.

Fristående produkter

Se vårt sortiment av fristående konsumentprodukter som endast kräver ett vägguttag för t.ex: villa, husvagn, klassrum, omklädningsrum m.m. Se våra produkter

Installationer för industrin

Våra industriinstallationer är alltid anpassade till varje kund och kundens specifika behov. Vid de flesta tillfällen renar vi inomhusmiljön från föroreningar och resultatet blir då att även frånluften också blir ren. Vi gör installationer i stora som industrier och mäter problemen både innan och efter installation, allt för nå en maximal effekt på våra system. Se våra produkter

Giving People SNPF ENS
Hem och skola Nattvandrarna