Konkurrerande produkter

Jämförelse mellan de vanligaste luftreningsmetoderna och hur de fungerar jämfört med Aircode™ teknik.


HEPA Filtration

High Efficiency Particulate Air, (högeffektiv luftpartikel) filtrering

 • Veckat filter som har hög effektivitet att fånga partiklar i ventilationssystem eller i recirkulerings system.
 • Kan installeras i ventilationssystem eller användas fristående.
 • Påverkar inte smittkällan – filtrerar endast bort förorenad luft.
 • Påverkar inte vissa mögelsporer, bakterier eller virus.
 • Hindrar luftflödet om det installeras i ventilationssystem och ökar energikostnaderna.
 • Kräver underhåll vid ett flertal tillfällen om året för filterbyte.

UV (Ultraviolett) rening

 • Desinficering sker genom att luften får passera genom ultraviolett ljus.
 • Kan installeras i ventilationssystem eller användas fristående.
 • Ultraviolett ljus påverkar bara de smittämnen som passerar ljusstrålen.
 • Den omgivande luften påverkas inte.
 • UV förutsätter att smittämnena utsätts för ljusstrålen under tillräckligt lång tid.
 • UV-strålning kan vara farlig för människor
 • Vissa bakterier (t.ex. Aspergillus Niger) är helt resistenta mot UV-strålning.
 • Hindrar inte luftflödet i ett ventilationssystem.
 • Kräver årligt underhåll för byte av lampor

"Nålspetsjonisering"

 • Skapar monopolär jonisering som drar till sig partiklarna.
 • Monopolärprincipen använder sig av väggar eller annan intilliggande yta som erforderlig motsatt polaritet.
 • Denna yta drar till sig den laddade motsatta polariteten och medför s.k. "svarta eller smutsiga väggar".
 • Fungerar enbart på ett litet område kring själva enheten.
 • Kräver energiladdningar (25 000 till 40 000 volt) för att producera joner.
 • Inte verksamt mot bakterier, sporer samt VOCer
 • Skapar okontrollerad produktion av positiva joner som tillsammans med hög energiproduktion bildar ozon.
 • Stör bl.a. radioutrustning.• Kan inte installeras i ventilationssystem.

Jämförelse av olika luftreningsmetoder

  Hepa Luftfilter UV-ljus Nålspets-
jonisering
“Damm
samlare”
Aircode™
Såväl portabla som inbyggda system    
Renar luften i hela byggnaden        
Påverkar inte luft flödet i anläggningen  
Låg energiförbrukning      
Producerar positiva och negativa joner        
Effektivt mot mögelsporer        
Ingen ozonbildning    
Effektivt mot partiklar      
Påverkar smittkällan        
Stör inte radio och tv    

"Dammsamlare"

 • T.ex. ett flertal bärbara enheter.
 • Partiklarna fastnar på enhetens metallyta och monopolaritet skapas genom elektrifierade kollektorplåtar.
 • Effektiva bara några centimeter från själva enheten.
 • Bildar ozon.
 • Påverkar inte bakterier, sporer eller VOCer.
 • Kan inte installeras i ventilationssystem.

Aircode™ teknik

 • Desinficerar luften genom att producera en kontrollerad mängd positiva och negativa joner som reaktiverar syremolekylerna.
 • Genom att kontrollera de positiva och negativa jonerna och genom den låga energiladdningen (2 000 till 3 000 volt), bildas inte något ozon.
 • Verksam mot bakterier, mögelsporer, VOCer och partiklar.
 • Påverkar smittkällan
 • Kan installeras i ventilationssystem
 • Hindrar inte luftflödet om det installeras i en ventilations- anläggning.
 • Kräver årligt underhåll för utbyte av rör.
Giving People SNPF ENS
Hem och skola Nattvandrarna