Sertracings el-motorcykel

Aircode representeras på Isle of Mans TT-zero tävlingar via sertracings el-motorcykel


Som ett led i marknadsföringen så stödjer Aircode framtidens noll utsläpps tävlande på motorcykel. Hojen kan köra i över 160 km/h i över 40 minuter och går endast på batteri.

För mer info. www.sertracing.se

« Tillbaka till startsidan

Aircode
Aquacode
Giving People SNPF ENS
Hem och skola Nattvandrarna