1aB DeSign [wannabe design] använder luftrenare från Aircode


"Vi på 1aB DeSign [wannabe design], har sedan 2010 använt luftrenare från Aircode i våra lokaler. Efter utvärdering av tekniken i Augusti 2011, konstaterar vi att resultatet är mycket bra. Eftersom vi arbetar med stora maskinella skrivare och plotters i kombination med lösningsmedel riskerar vi att i det dagliga arbete exponeras för VOC gaser, damm och olika former av skadliga partiklar.

Vi på 1ABdesign arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljön samt för att minimera vår miljöpåverkan och tillsammans med Aircode och deras luftreningsteknik har vi tagit ett stort steg i rätt riktning. Luften är påtagligt renare och friskare efter installation av deras luftreningsaggregat. Vi har dessutom inte längre några problem med statisk elektricitet vilket tidigare varit ett stort bekymmer."

Morgan Stigborn, delägare 1aB DeSign [wannabe design].

« Tillbaka till startsidan

Aircode
Aquacode
Giving People SNPF ENS
Hem och skola Nattvandrarna