Nu är 2016 i full gång och vi är stolta att säga att Matseco AB och vår produkt AIRCODE nu funnits på marknaden i 10 år.


Föregående år var AIRCODEs bästa hittills. Detta ser vi som ett fint resultat av vårt ständiga sökande efter att hitta nya branscher och samarbetspartners och vår vilja att utvecklas tillsammans med dessa.

Under året som gick har vi etablerat kontakt med ett av världens största livsmedelsföretag, anläggningar har installerats med fantastiska resultat och detta håller på att utvecklas till ett nära och långsiktigt sammarbete mellan företagen.

Vidare fortsatte AIRCODE att vidga sina vyer och vinna mark på så väl fastighetssidan som hos livsmedelskedjorna med över 60st nya butiker i kundbanken och med över 50st nyinstallerade soprum/miljöhus under det fjärde kvartalet 2015.
Även Installationer inom den tyngre industrin har verkställts i såväl Sverige men även i Italien, Holland och USA.

Den av oss designade anläggningen i Michigan USA, som EPA/DEQ utnämnde till BACT (Best Available Controlled System) för många år sedan, har på grund av ökad produktion hunnit bli för liten. AIRCODE var därför, under 2015, åter på plats för att expandera anläggningen för att bibehålla de goda resultaten av 70% minskning av hälsofarliga gaser.
Även installationer på USAs Ambassad i Stockholm hanns med under det händelserika året.

Vi ser fram emot de kommande 10 åren och tror att de med största sannolikhet kommer att bli minst lika spännande som de 10 första.

Hoppas ni vill vara med på resan ni också!

Med vänliga hälsningar
Mats Nilsson med Douglas Chef för djurrelationer


« Tillbaka till startsidan

Aircode
Aquacode

Citat/referenser


- "Tack vare AIRCODE har vi äntligen blivit av med den dåliga lukten i vår returstation."

Göran Andersson,
ICA Supermarket Globen


- "Vi på ICA Supermarket Västerhaninge har plågats av dålig lukt på 2 ställen, tomglasrummet och i källaren där vår fettavskiljare står. Sen vi installerade AIRCODE är detta problem helt borta."

Glenn Mattsson/ICA-Handlare


Giving People SNPF ENS
Hem och skola Nattvandrarna