Självklart ren miljö

Matsecos affärsidé är att tillgodose kunden med energisnåla och miljövänliga lösningar för rening
av luft och vatten.

Matseco AB

Matseco AB är ett företag som specialiserat sig på att erbjuda breda och energieffektiva miljölösningar. Företaget marknadsför och säljer varumärkena Aircode™ och Aquacode™. Matseco har idag lösningen på följande problemområden: VOCer, mögel, svampsporer, allergi, dammpartiklar, luft- och vattenburna bakterier m.m.

Matseco har specialiserat sig på att genomföra effektiva energiinstallationer med hög kvalitet. Storlek på anläggning är allt från småbutiker till stora industrianläggningar. Med kvalitets- och funktionsgaranti arbetar Matseco med både rikstäckande avtal och med den lokala företagaren. Ren miljö är för oss en självklarhet.

Stora aktörer och företag som i sin egen kundkrets finner ett helt nytt produktområde är Matsecos primära målgrupp. Matseco skall vara den enda dugliga partnern inom ren miljö utan kemikalier.

Aircode
Aquacode
Giving People SNPF ENS
Hem och skola Nattvandrarna