Enkel lösning

Matseco har idag lösningen på följande problemområden: VOCer, mögel, svampsporer, allergi, dammpartiklar, odörer, luft- och vattenburna bakterier m.m.

Verksamhetsområden

 • Ventilationssystem
 • Mögel / fuktrelaterade problem
 • Statisk elektricitet
 • Virus
 • Sjuka hus
 • Luft- och vattenburna bakterier
 • Dammpartiklar
 • Sanering
 • Allergier
 • Rök
 • Sterila miljöer
 • Matberedning
 • Alger
Aircode
Aquacode
Giving People SNPF ENS
Hem och skola Nattvandrarna